Kolektív

1. Věra Gubricová - riaditeľka ŠJ
2. Stanislava Adamová - účtovníčka

Kuchárky

3. Mária Feketeová

4. Anna Vetorová
5. Anna Flenderová
6. Renáta Kollárová
7. Klára Komáromiová

8. Sabina Bogdányiová

9. Lívia Čachová

10. Irena Kožuchová

11. Alexandra Ölvecká

12. Anna Dikáczová

 

 

Kontakt

Školská jedáleň Adyho 4
Štúrovo
94301
kancelária :
0367511496 0903950340
riaditeľka :
0367511496 0911953348
kancelaria@sjsturovo.sk