Kolektív

1. Věra Gubricová - riaditeľka ŠJ
2. Stanislava Adamová - účtovníčka

Kuchárky

3. Mária Feketeová

4. Anna Vetorová
5. Anna Flenderová
6. Silvia Varkulíková
7. Renáta Kollárová
8. Klára Komáromiová

9. Sabina Bogdányiová

10. Angelika Komáriomiová

11. Anna Dikáczová

12. Lívia Čachová

 

Náš kolektív

Kontakt

Školská jedáleň Adyho 4
Štúrovo
94301
0367511496 kancelaria@sjsturovo.sk