NAŠE AKCIE V ŠK. ROKU 2016/2017

 
 

16.október –Svetový deň výživy

Mikuláš 

Maturity

Kontakt

Školská jedáleň Adyho 4
Štúrovo
94301
0367511496 kancelaria@sjsturovo.sk