Kontakt

Školská jedáleň Adyho 4
Štúrovo
94301
0367511496 kancelaria@sjsturovo.sk