Prihlášky na stravovanie na školský rok 2019/2020

Prihlášky na stravovanie si môžete stiahnuť tu :
 
Prihláška na stravovanie pre žiakov ZŠ : doc pdf
 
Prihláška na stravovanie pre žiakov gymnázia :  doc pdf 
 
Prihláška na stravovanie pre dospelých : doc pdf
 
Prihláška na stravovanie pre dôchodcov : doc  pdf 
 
 
 
Dôchodcovia prikladajú k prihláške na stravovanie aj fotokópiu najnovšieho výmeru dôchodku zo Sociálnej poisťovne. 

Kontakt

Školská jedáleň Adyho 4
Štúrovo
94301
0367511496 kancelaria@sjsturovo.sk