Všeobecne záväzné nariadenie

Vnútorný prevádzkový poriadok

 
 
 

Smernica č. 4/2019 o uplatňovaní jednotného postupu škôl a školských zariadení

 

Kontakt

Školská jedáleň Adyho 4
Štúrovo
94301
0367511496 kancelaria@sjsturovo.sk